Domov> Očné chyby> Krátkozrakosť

Krátkozrakosť

Další Očné chyby:

Krátkozrakosť sa prejavuje tým, že blízke objekty vidíte bez problémov, ale čítanie písma na tabuli či ukazovateľov na ceste Vám robí problémy.

Váš očný odborník môže túto chybu nazývať "myopia", čo pochádza z gréckeho pomenovania "zavreté oči". Toto označenie vyplýva z jedného z príznakov krátkozrakosti. Tým je "žmúrenie" očí pri pohľade do diaľky. Myopia nie je choroba, ani neznamená, že máte "zlé oči". Vzťahuje sa iba na odchýlky v tvare Vašej očnej buľvy. Miera odchýlky určuje, či potrebujete korekčné pomôcky alebo nie.

 1. Čo spôsobuje krátkozrakosť?
  Pri krátkozrakosti je optická mohutnosť rohovky a šošovky väčšia než by zodpovedalo dĺžke oka. Svetelné lúče prechádzajúce optickým aparátom oka sa stretávajú pred sietnicou a obraz na nej je neostrý. Záleží teda i na tvare očnej buľvy, ktorá je v tomto prípade príliš dlhá.
 2. Ako je krátkozrakosť diagnostikovaná?
  Na krátkozrakosť môže upozorniť učiteľ, ktorý spozoruje, že dieťa žmúri oči pri pohľade na tabuľu. Potom je nutné nechať dieťa vyšetriť očným lekárom, ktorý určí pravú príčinu. Komplexné vyšetrenie oka odhalí krátkozrakosť. Po objavení krátkozrakosti by mali nasledovať periodické vyšetrenia, ktoré určia, či sa videnie mení a či je nutné predpísať silnejšie alebo slabšie korekčné pomôcky.
 3. Ako sa krátkozrakosť koriguje?
  Predpisované sú korekčné konkávne šošovky, ktoré pomôžu zaostriť svetelné lúče na sietnicu, kde utvoria ostrý obraz. V závislosti od stupňa krátkozrakosti môžu byť predpísané kontaktné šošovky alebo okuliare na celodenné použitie. Ak je krátkozrakosť slabšia, korekčné pomôcky môžu byť nutné iba na určité aktivity, napr. riadenie vozidiel či sledovanie televízie. Ak Vám budú predpísané kontaktné šošovky alebo okuliare, môže Vám trvať niekoľko dní, než si na ne zvyknete. Po tomto čase nebude mať krátkozrakosť významnejší vplyv na Váš životný štýl, aj keď silno krátkozrakí jedinci môžu mať určité obmedzenia pri voľbe povolania.
 4. Krátkozrakosť v detstve
  Deti v školskom veku môžu mať s krátkozrakosťou problémy. Ak existuje toto podozrenie, je nutné vykonať komplexnú prehliadku očí, aby sa zistila povaha problému a vylúčila sa možnosť vážnejšej choroby.

Pomôžte dieťaťu vyrovnať sa s krátkozrakosťou

 • Nehovorte dieťaťu, že má "zlé oči", skôr mu vysvetlite, že jeho alebo jej oči lomia svetlo inak, a preto potrebuje korekčné šošovky na správne zaostrenie.
 • Použite ilustrácie na vysvetľovanie dieťaťu, aby porozumelo, ako odlišne tvarovaná očná buľva spôsobuje krátkozrakosť.
 • Použijte ilustrace k vysvětlování dítěti, aby porozumělo jak odlišně tvarovaná oční bulva způsobuje krátkozrakost.
 • Neobmedzujte aktivity dieťaťa kvôli zhoršenému videniu.

Novinky

TOP OPTA ocenila AIR OPTIX™ pre ASTIGMATIZMUS

Na tohtoročnom ročníku optického veľtrhu OPTA boli prestížnou cenou TOP OPTA ocenené tórické kontaktné šošovky...

> 12-03-2008 - redakcia

Bez kyslíka to nejde

Hlavným dôvodom, prečo sa niekto rozhodne používať kontaktné šošovky je, že sa nechce nechať obmedzovať...

> 12-03-2008 - TS CIBA Vision

Najpohodlnejšie riešenie pre aktívny život

Väčšina z nás žije v lete podstatne aktívnejšie ako v zime. Pekné počasie nás láka aby sme večný pobyt v kanceláriách a iných uzatvorených priestoroch ...

> 11-03-2008 - TS CIBA Vision