Domov> Starostlivosť o šošovky

Starostlivosť o šošovky

Bez ohľadu na to, ako sú balené, väčšina systémov starostlivosti o kontaktné šošovky zahŕňarnuje produkty pre šesť rôznych funkcií. Niektoré systémy kombinujú viacero týchto funkcií do jedného produktu (roztoku). To, či sú jednotlivé funkcie potrebné, závisí od spôsobu nosenia kontaktných šošoviek (plánovaná či neplánovaná výmena) a na Vašich očiach. Váš aplikátor Vám poradí, ktorý systém starostlivosti o kontaktné šošovky je pre Vás najvhodnejší. Toto je šesť funkcií nutných na starostlivosť o Vaše šošovky:

  • Dezinfekcia likviduje formy mikroorganizmov (baktérie, huby a vírusy) rastúce na šošovke. Sú dva hlavné spôsoby dezinfekcie: peroxid vodíka, ktorý vyžaduje neutralizáciu a tzv. chemické (all-in-one) roztoky, ktoré sa neutralizovať nemusia.
  • Denné čistenie Odstraňuje nečistoty, ktoré voľne priľnú k povrchu šošovky. Ak tieto nečistoty nie sú odstránené, môžu spôsobiť nositeľovi problémy, či zabrániť dezinfekčnému roztoku, aby efektívne zlikvidoval škodlivé baktérie.
  • Oplachovanie a uchovávanie Na túto funkciu je potrebný fyziologický roztok. Mnoho systémov túto funkciu kombinuje s dezinfekčným roztokom (all-in-one). Fyziologické roztoky všeobecne neobsahujú žiadne dezinfekčné činidlá, preto ak sú používané na uchovanie šošoviek, je nutné šošovky pred nasadením dezinfikovať.
  • Zvlhčovacie kvapky sa používajú pri nedostatku slzného filmu, napr. v suchom prostredí.
  • Proteínové čistenie sa obvykle vykonáva pomocou enzymatických tabliet jedenkrát týždenne. Z povrchu šošovky sa odstraňujú proteínové depozitá, ktoré sú živnou pôdou pre mikroorganizmy. Enzymatické čistenie nie je všeobecne vyžadované pri plánovanej výmene kontaktných šošoviek, kde sú šošovky nahradené skôr, ako depozitá môžu spôsobiť problémy (viac FAQ).
  • Neutralizácia je nutná iba v prípade používania peroxidového roztoku. Peroxid je voči oku veľmi agresívny a môže ho podráždiť. Pri neutralizácii sa štiepi peroxid vodíka na vodu a kyslík, ktoré sú pre oko neškodné. Neutralizácia sa môže vykonávať pomocou roztoku či rôznych foriem katalyzátorov.

Další metody péče o kontaktní čočky

  • Tepelná dezinfekcia Tento v minulosti najrozšírenejší spôsob dezinfekcie mäkkých kontaktných šošoviek sa teraz už takmer nepoužíva. Najprv bolo nutné šošovky vyčistiť, umiestniť do varnej jednotky (ľudovo hrnce) a nechať prejsť varom. Pri tomto spôsobe dezinfekcie však môže dôjsť k "pripečeniu" depozitov k povrchu šošovky, a znížiť tým jej životnosť. Na druhej strane je nutné uznať, že ide o pravdepodobne najúčinnejší spôsob dezinfekcie.
  • Ultrazvuk Vzhľadom na takmer nulové rozšírenie tejto metódy nepovažujeme za nutné sa jej hlbšie venovať.
  • Starostlivosť o plynopriepustné RGP kontaktné šošovky Pre pohodlné a bezproblémové nosenie musia byť RGP šošovky vyčistené a vydezinfikované. Váš aplikátor Vám odporučí systém starostlivosti, ktorý bude vyhovovať Vašim očiam i šošovkám. Systém starostlivosti bude obsahovať skupinu produktov, ktoré budú určené na čistenie, oplachovanie, dezinfekciu a odstránenie proteínov. Je dôležité používať iba roztoky špeciálne určené na tieto pevné šošovky.

Novinky

TOP OPTA ocenila AIR OPTIX™ pre ASTIGMATIZMUS

Na tohtoročnom ročníku optického veľtrhu OPTA boli prestížnou cenou TOP OPTA ocenené tórické kontaktné šošovky...

> 12-03-2008 - redakcia

Bez kyslíka to nejde

Hlavným dôvodom, prečo sa niekto rozhodne používať kontaktné šošovky je, že sa nechce nechať obmedzovať...

> 12-03-2008 - TS CIBA Vision

Najpohodlnejšie riešenie pre aktívny život

Väčšina z nás žije v lete podstatne aktívnejšie ako v zime. Pekné počasie nás láka aby sme večný pobyt v kanceláriách a iných uzatvorených priestoroch ...

> 11-03-2008 - TS CIBA Vision