Domov> Druhy šošoviek> Podľa periódy výmeny

Šošovky podľa periódy výmeny

Periódou výmeny je chápaná doba, počas ktorej nositeľ používa šošovky a potom ich vyhodí. Počas tejto doby sú nosené cez deň a na noc sú vyberané. Podľa tohto kritéria sú šošovky rozdeľované na jednodenné (jednorazové) šošovky, šošovky na plánovanú výmenu a konvenčné šošovky.

Prečo meniť šošovky častejšie?

Takmer okamžite po nasadení kontaktných šošoviek sa na nich začínajú zachytávať usadeniny proteínov a lipidov. Nahromadené usadeniny i napriek dennému čisteniu zhoršujú znášanlivosť šošoviek a sú živnou pôdou pre rôzne mikroorganizmy a baktérie, ktoré ohrozujú zdravie Vašich očí. Aplikátori predpisujúci kontaktné šošovky na plánovanú výmenu sa snažia predísť problémom. Tieto šošovky majú všeobecne tenší dizajn a sú vyrábané z iných materiálov s vyšším obsahom vody než konvenčné šošovky.

  • Jednodenné šošovky Jednodenné kontaktné šošovky sú, ako názov napovedá, určené na nosenie počas jedného dňa. Ráno sa nasadia na oko, večer vyberú a vyhodia. Druhý deň si nositeľ rozbalí nový sterilný pár kontaktných šošoviek. Zo zdravotného hľadiska ide o najvhodnejší spôsob nosenia kontaktných šošoviek, pretože počas jedného dňa sa na šošovke nestačia vytvoriť žiadne usadeniny, ktoré by pôsobili problémy. Ďalšou veľkou výhodou je to, že nie je nutné o šošovky sa starať, ani ich inak čistiť, čo vedie i k finančnej úspore. Tieto výhody sú však vykúpené pomerne vysokou cenou pri každodennom nosení (zhruba 50,- Kč/deň). Väčšina nositeľov ich používa na príležitostné nosenie (napr. na šport).
  • Šošovky na plánovanú výmenu Plánovanou výmenou rozumieme spôsob nosenia, keď užívateľ nosí šošovky určitú, výrobcom stanovenú dobu (14 dní, 1 mesiac, 3 mesiace či 6 mesiacov). Po uplynutí tejto doby sú šošovky nahradené novými. Oproti jednodenným kontaktným šošovkám ide o cenový a zdravotný kompromis. Šošovky sa musia dezinfikovať, popr. povrchovo čistiť. Enzymatické čistenie nie je spravidla nutné. Vrátane roztokov vyjdú na zhruba 15,- Kč/deň.
  • Konvenčné kontaktné šošovky Tieto šošovky nie sú menené podľa vopred stanoveného kalendára. Sú zvyčajne nosené tak dlho, kým sa na nich neprejavia známky poškodenia či starnutia, spravidla okolo 12 mesiacov. Sú obvykle predávané po jednom kuse v sklenenej ampulke. V dnešnej dobe nie sú už príliš odporúčané (až na špeciálne prípady) pre nutnosť zvýšenej starostlivosti a tvorbu nežiadúcich usadenín. Cena kvalitných konvenčných šošoviek dosahuje takmer cenu šošoviek na plánovanú výmenu.

Novinky

TOP OPTA ocenila AIR OPTIX™ pre ASTIGMATIZMUS

Na tohtoročnom ročníku optického veľtrhu OPTA boli prestížnou cenou TOP OPTA ocenené tórické kontaktné šošovky...

> 12-03-2008 - redakcia

Bez kyslíka to nejde

Hlavným dôvodom, prečo sa niekto rozhodne používať kontaktné šošovky je, že sa nechce nechať obmedzovať...

> 12-03-2008 - TS CIBA Vision

Najpohodlnejšie riešenie pre aktívny život

Väčšina z nás žije v lete podstatne aktívnejšie ako v zime. Pekné počasie nás láka aby sme večný pobyt v kanceláriách a iných uzatvorených priestoroch ...

> 11-03-2008 - TS CIBA Vision